กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในจังหวัดร้อยเอ็ด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy