กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้การพัฒนาโปรแกรมผู้จัดการรายกรณี สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาระดับน้ำตาลไม่ได้ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเมืองสรวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy