กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ที่มีต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy