กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะของผู้ป่วยไร้บ้านที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF