กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านจิตใจของผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF