กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): January - June 2022 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล