กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐานในสถานการณ์เสมือนจริง ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล