กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้การบำบัดแบบสั้นที่เชื่อมต่อจากการคัดกรองด้วยASSIST ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงปานกลางของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ณ คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล