กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการพอกเข่าสมุนไพรร่วมกับส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่ออาการปวดเข่า ความสามารถในการเดิน และการเคลื่อนไหวข้อในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล