กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เครื่องมือด้านมานุษยวิทยาในการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล