กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแม่นยำของการตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 กิโลกรัมต่อเดือน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy