กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลโปรแกรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองด้วยสมุดคู่มือสื่อรักพิทักษ์เต้านม ต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในสตรีอายุ 30-70 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล