กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติจาก การตรวจคัดกรองปัสสาวะในเด็กอายุ 5 ปี ในคลินิกเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy