Return to Article Details การรับรู้ตราบาปและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่ เลือกสรรของอินโดนีเชีย Download Download PDF