กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นฐานต่อความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy