กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกหะฐะโยคะต่อระดับความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด THE EFFECT OF HATHA-YOGA ON ANXIETY AND COMPLICATIONS IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER SURGERY Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy