กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพของการทดสอบ Neuron-Specific Enolase โดยวิธี Chemiluminescent Microparticle Immunoassay ด้วยเครื่อง Alinity i และวิธี Electrochemiluminescence Immunoassay ด้วยเครื่อง Cobas e801 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy