กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลการตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียด้วยวิธี Reverse Blot Hybridization Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy