กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของ Rosenberg ในเยาวชนไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล