กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะการเผชิญเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติ : การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy