Return to Article Details ผลของโปรแกรมกลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Download Download PDF
การล็อกอินสำหรับสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ ลิงก์นี้