กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเภทในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10 Download Download PDF