กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ Download Download PDF