กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์ความปลอดภัยในอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายอาหารในจังหวัดกาญจนบุรี: การศึกษาเชิงพรรณาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล