กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อม และการรับรู้ กับทัศนคติ ในการพัฒนา ตามเกณฑ์มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF