กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืด วัยผู้ใหญ่ คลินิกหอบหืดโรงพยาบาลขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy