กลับไปที่รายละเอียดของบทความ - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2553-2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy