กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เมต้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy