กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ความสามารถตนเองร่วมกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเพื่อการลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทำงานอายุ 40-49 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ตำบลหนองกุงเซินอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy