กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy