กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF