กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลปราณบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF