กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบบันทึกปัญหาเนื่องจากการใช้ยาและคำแนะนำการปรับขนาดยาใน ผู้ป่วยใช้ยาวาร์ฟาริน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF