กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คลิปจินตนาในการป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF