กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อรับบริจาคโลหิตแบบหัวหินโมเดล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF