รายงานผู้ป่วย : ความผิดปกติของจอประสาทตาในผู้ป่วยที่ได้รับยา Choroquine

Main Article Content

ครองศักดิ์ บุณยประเสริฐ

Abstract

ยา Chloroquine เป็นยาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคหลายชนิดในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลข้างเคยงทางตาอย่างรุนแรง ถึงขนาดทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นได้ ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้จึงควรได้รับการดูแลจากจักษุแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Article Details

Section
Case Report

References

-