โรคเส้นเลือดจอตาผิดปกติ

Main Article Content

ณวพล กาญจนารัณย์
ลิสา ฉัตรสุทธิพงษ์

Abstract

โรคของความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงจอตาเป็นกลุ่มโรคที่พบได้บ่อย มักพบในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิม เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทำให้เส้นเลือดเกิดภาวะ atherosclerosis และส่งผลให้เกิดเส้นเลือดจอตาอุดตันได้ในที่สุด ดังนั้น เราจึงมีความจำเป็นต้องทราบโรคเหล่านี้ บทความนี้กล่าวถึง โรคที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดแดง (artery) ที่มาเลี้ยงจอตา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Review Article

References

Ryan SJ. Retina. Vol. 2. 5th ed. China: Elsevier; 2013.

Breen LA. Atherosclerotic carotid disease and the eye. NeurolClin 1991;9:131–45.

Brown GC, Magargal LE. Central retinal artery obstruction and visual acuity. Ophthalmology 1982;89:14–9.

Nettleship E. Unusual appearance in a case of retinal embolism about 30 hours after its occurence. In: Festschrift zur Feier Siebzigsten Geburtstage, vol. 7. Stuttgardt: Hermann von Helmholz; 1891. pp. 7–8.

Hayreh SS, Zimmerman MB. Fundus changes in central retinal artery occlusion. Retina 2007;27:276–89.

Arruga J, Sanders MD. Ophthalmologic findings in 70 patients with evidence of retinal embolism. Ophthalmology 1982;89:1336–47.

Hayreh SS, Zimmerman MB. Central retinal artery occlusion: visual outcome. Am J Ophthalmol 2005;140:376–91.

Klein R, Klein BE, Moss SE, et al Retinal emboli and cardiovascular disease: the Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol 2003;121:1446–51.

Wong TY, Larsen EK, Klein R, et al. Cardiovascular risk factors for retinal vein occlusion and arteriolar emboli: the Atherosclerosis Risk in Communities & Cardiovascular Health studies. Ophthalmology 2005;112:540–7.

Rumelt S, Dorenboim Y, Rehany U. Aggressive systematic treatment for central retinal artery occlusion. Am J Ophthalmol 1999;128:733–8.

Kim RW, Juzych MS, Eliott D. Ocular manifestations of injection drug use. Infect Dis Clin North Am 2002;16:607–22.

Schumacher M, Schmidt D, Jurklies B, et al. Central retinal artery occlusion: local intra-arterial fibrinolysis versus conservative treatment, a multicenter randomized trial. Ophthalmology 2010;117:1367–75 e1.

Matthew Schrag, MD; Teddy Youn, MD; Joseph Schindler, MD; Howard Kirshner, MD; David Greer, MD Intravenous Fibrinolytic Therapy in Central Retinal Artery Occlusion. JAMA Neurol. 2015;72(10):1148-1154.

Hayreh SS, Podhajsky PA, Zimmerman MB. Branch retinal artery occlusion: natural history of visual outcome. Ophthalmology 2009;116:1188–94 e1–4.

Ros MA, Magargal LE, Uram M. Branch retinal-artery obstruction: a review of 201 eyes. Ann Ophthalmol 1989;21:103–7.

Justice Jr J, Lehmann RP. Cilioretinal arteries. A study based on review of stereo fundus photographs and fluorescein angiographic findings . Arch Ophthalmol 1976;94:1355–8.

Cotton-wool spots. Br Med J. 1966 Dec 17;2(5528):1474.

Richards R. Simultaneous occlusion of the central retinal artery and vein. Tr Am Ophth Soc 1967;78:191–209.

Duker JS, Cohen MS, Brown GC, et al. Combined branch retinal artery and central retinal vein obstruction. Retina 1990;10:105–12.

Brown GC, Magargal LE. The ocular ischemic syndrome. Clinical, fluorescein angiographic and carotid angiographic features. Int Ophthalmol 1988;11: 239–51.

Aasen J, Kerty E, Russell D, et al. Amaurosis fugax: clinical, Doppler and angiographic findings. Acta Neurol Scand 1988;77:450–5.

Sivalingam A, Brown GC, Magargal LE. The ocular ischemic syndrome. III. Visual prognosis and the effect of treatment. Int Ophthalmol 1991;15:15–20.

Bosley TM. The role of carotid noninvasive tests in stroke prevention. Semin Neurol 1986;6:194–203.

Sivalingham A, Brown GC, Magargal LE, et al. The ocular ischemic syndrome II. Mortality and systemic morbidity. Int Ophthalmol 1989;13:187–91.

Duker J, Brown GC, Bosley TM, et al. Asymmetric proliferative diabetic retinopathy and carotid artery disease. Ophthalmology 1990;97:869–74.

Kawaguchi S, Sakaki T, Kamada K, et al. Effects of superficial temporal to middle cerebral artery bypass for ischaemic retinopathy due to internal carotid artery occlusion/stenosis. Acta Neurochir (Wien) 1994;129:166–70.

Robertson DM. Macroaneurysms of the retinal arteries. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 1973;77:55–67.

Xu L, Wang Y, Jonas JB. Frequency of retinal macroaneurysm in adult Chinese, Beijing Eye Study. Br J Ophthalmol 2007;91:840–1.

Han Joo Cho, Taek Kwan Rhee, Hyoung Seok Kim, Intravitreal Bevacizumab for Symptomatic Retinal Arterial Macroaneurysm, American Journal Of Ophthalmology; 2013.

Marco A. Bonini Filho, Md,Phd, Mehreen Adhi, Md, Optical Coherence Tomography Angiography In Retinal Artery Occlusion, The Journal Of Retinal And Vitreous Diseases , 2015, Volume 35, Number 11

Abdel Khalek MN, Richardson J. Retinal macroaneurysm: natural history and guidelines for treatment. Br J Ophthalmol 1986;70:2–11.