กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับอาเซียน โดยใช้ CIPP Model Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล