กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกำกับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล