กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยคัดสรร การรับรู้ภาวะสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FACTORS, HEALTH PERCEPTION, AND SELF-CARE BEHAVIORS OF THALASSEMIC’S CHILDREN Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy