กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ FACTORS RELATED TO HEALTH RELATED HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CORONARY ARTERY DISEASE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy