กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองเชิงสาเหตุของความผาสุกของย่า/ยายที่เลี้ยงหลานจากแม่วัยรุ่น A CAUSAL MODEL OF WELL-BEING AMONG GRANDMOTHERS RAISING GRANDCHILDREN OF THEIR ADOLESCENT DAUGTHERS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy