กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy