กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก FACTORS RELATED TO PERCEIVED FATHERHOOD ROLES OF FIRST-TIME ADOLESCENT FATHERS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy