กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบ เสี่ยวโมเดล ในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ศักยภาพ (On Top Payment) THE DEVELOPMENT OF THE PARTICIPATION MODEL FOR AUDITING PRIMARY CARE UNITS ACCORDING TO THE ON TOP PAYMENT QUALITY CRITERIA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy