กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึง พอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy