กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความปวดและการจัดการความปวดของมารดาในระยะที่หนึ่งของการคลอด PAIN AND PAIN MANAGEMENT OF MOTHERS DURING THE FIRST STAGE OF LABOR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy