กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินสมุนไพรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน นิดที่ 2 FACTORS RELATED TO HERBAL CONSUMPTION FOR CONTROLLING BLOOD SUGAR OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy