กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน FACTORS RELATED TO MEDICATION ADHERENCE AMONG PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 AT DIABETIC CLINICS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy