กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมาธิบำบัด SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวบ่งชี้ทางเคมี Effects of the Somporn Kantaradusdi-Triamchaisri Technique 2 (SKT 2) on Blood Pressure Levels and Biochemical Markers Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy